Zabezpečujeme taktiež:

 • Požiarnu službu
 • Bezpečnostnú službu/ SBS
 • Zdravotnú službu
 • Koordinačný tím
 • Hostesky + oblečenie v danom štýle akcie
 • Reklamné pútače

 • Medializácia akcie (printy, web, TV, rádia…)
 • Výber najvhodnejšieho miesta pre uskutočnenie Vašej akcie
 • Dopravu na rôznych dopravných prostriedkoch (napr. luxusnú limuzínu
 • alebo aj helikoptéru…
 • Ubytovanie